Postrzelony w CHAZ obwinia Policje

Postrzelony w CHAZ obwinia Policję, że zostawiła go na śmierć w strefie z której wygonił Policję i do której Policja nie ma wstępu. Prosi prasę o nagłośnienie sprawy.