Krajowa Rada Notarialna: Nie nazywajcie Dudy notariuszem

– Posługiwanie się tym określeniem jest krzywdzące zarówno dla samej instytucji notariatu, jak i polskich notariuszy oraz przyczynia się do budowania nieprawdziwego wizerunku osób wykonujących ten zawód – pisze KRN.