Ekspert WHO: Nie zalecamy zamykania targów z żywymi zwierzętami

Po ponad sześciu godzinach obrad Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego mające wybrać pięciu kandydatów na nowego I prezesa SN cały czas jest na etapie wstępnym swego posiedzenia; nadal nie wyłoniono komisji skrutacyjnej, która ma liczyć głosy uczestników zgromadzenia.