Chodorkowski: FSB to drugi rząd w Rosji

Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) można nazwać drugim rządem w Rosji, ze względu na jej rolę w życiu społecznym i gospodarczym kraju – uważa były szef koncernu Jukos Michaił Chodorkowski. Związana z nim grupa przedstawiła raport o roli FSB w życiu Rosji.