Liberałowie działają poprzez 3 unijne instytucje w kwestii praworządności. Chodzi o budżet UE

Liberałowie w PE chcą uzależnić wypłaty z budżetu UE od praworządności. Twierdzą, że mają poparcie unijnych komisarzy ds. praworządności i szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, którzy należą do tej samej liberalnej frakcji „Odnowić Europę” (Renew Europe). Oznacza to, że trzy unijne instytucje, czyli PE, KE i szef Rady Europejskiej zaczną razem działać w kwestii praworządności.